راهکاران هوشمند همکاران آرکا

مقالات وب سایت

راهکارهای اختصاصی برای شما

برنامه ریزی سازمانی

راهکاران، یک نرم افزار ERP جامع و منطبق با تعاریف روز دنیاست
مطالعه

استفاده ابری

مدل استفاده متنوع از نرم افزار به انتخاب مشتری
مطالعه

کارخانه ای

راهکارهای متنوع حوزه کارخانه ای اعم از برنامه ریزی تولید و ...
مطالعه

مدیرت مالی

راهکار نرم افزاری برای مدیریت بهینه حوزه مالی سازمان
مطالعه

استفاده ابری

مدل استفاده متنوع از نرم افزار به انتخاب مشتری
مطالعه

سرمایه انسانی

مدیریت بهینه نگهداشت و جبران خدمات سرمایه های انسانی
مطالعه

خدمات ما

استقرار

پیاده سازی و اجرای ERP راهکاران در سازمان شما متناسب با استانداردهای روز دنیا

آموزش

آموزش اختصاصی راهکاران متناسب با استانداردهای موسسه آموزش همکاران سیستم

مشاوره

مشاوره در زمینه بهبود و اصلاح فرآیندهای داخلی در جهت افزایش بهره وری سازمان

0
م.ت حجم قراردادهای سال
0
پروژه موفق تحویل شده
0
کاربر فعال آموزش دیده

تجربه 17 ساله در عرصه استقرار نرم افزار

افتخار همراهی 17 ساله مشتریان در صنایع مختلف به همراه استقرار موفق نرم افزار های گروه همکاران سیستم با ترکیبی از تیم جوان و با استعداد و همراهی کارشناسان با تجربه 

نمونه ای از مشتریان ما