راهکاران هوشمند همکاران آرکا

درباره شرکت هم‌پیمان راهکاران هوشمند همکاران آرکا

شرکت راهکاران هوشمند همکاران آرکا ، یکی از شرکای تجاری گروه شرکتهای همکاران سیستم میباشد که به عنوان هم پیمان این شرکت وظیفه فروش و استقرار و آموزش محصول ERP راهکاران را عهده دار میباشد.

شرکت‌های هم‌پیمان در راستای استراتژی توسعه‌ی بازار و شبکه‌سازی همکاران سیستم، توسط پرسنل باتجربه‌ی شرکت تاسیس شده‌اند. این شرکت‌ها همانطور که اشاره شد مسئولیت بازاریابی، فروش، استقرار و آموزش نرم‌افزارهای همکاران سیستم را برعهده دارند.

استقرار و خدمات استقرار ERP اصلی ترین وظیفه ما

استقرار مجموعه خدماتی است كه شرکت راهکاران هوشمند همکاران آرکا به شكل منظم و برنامه‌ريزي شده و از طريق تيم‌هايی كه برای اين كار آموزش ديده و تجربه اندوخته‌اند، در قالب تیمهای تخصصی نصب و راه‌اندازی (Certified Team) برای عملياتی ساختن و بهره‌برداری از نرم‌افزارهای فروخته شده به مشتريان ارايه می‌دهد. اين همكاري در طول مدت قرارداد فروش تداوم داشته و با انقضای مدت آن كه به طور معمول بايد به بهره‌برداری از نرم‌افزارها در سازمان مشتريان ختم شود، پايان می‌يابد.

خدمات استقرار شامل مراحل زیر می‌باشد :

تخصیص مدیر پروژه

تخصیص مدیر پروژه

تخصیص مدیر پروژه و تیم کارشناسی اجرای پروژه دو طرف و برگزاری جلسه اول بابت هماهنگی و معرفی اعضا
Direction Arrows
Step 01
تشکیل کمیته راهبری

تشکیل کمیته راهبری

جهت استفاده از ظرفیت و دانش نفرات سازمان ، کمیته راهبری پیشبرد استقرار
Direction Arrows
Step 02
تهیه برنامه

تهیه برنامه

تهیه برنامه زمانبندی هر یک از مراحل پروژه
Direction Arrows
Step 03
مطالعه

مطالعه

انجام بررسی های اولیه و امکان سنجی آمادگی پرسنل،اطلاعات پایه،تهیه طرح استقرار
Direction Arrows
Step 04
نصب

نصب

نصب و پیکربندی نرم افزار
Direction Arrows
Step 05
تحویل پروژه

تحویل پروژه

تحویل نهایی پروژه
Direction Arrows
Step 10
ارایه گزارش

ارایه گزارش

گزارش ماهیانه پیشرفت کار به مدیران
Direction Arrows
Step 09
رفع اشکال

رفع اشکال

رفع اشکالات احتمالی کاربران
Direction Arrows
Step 08
نظارت

نظارت

نظارت بر ورود اطلاعات کاربران
Direction Arrows
Step 07
مشاوره

مشاوره

مشاوره در زمینه اصلاح کدینگ و تغییر روال های موجود جهت انطباق با نرم افزار
Direction Arrows
Step 06

لزوم استفاده از خدمات استقرار

سیستم‌های نسل جدید همكاران‌سیستم برای استفاده‌ی موسسه‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ اقتصادی تهیه شده‌اند و به همین دلیل نیز نرم‌افزار‌هایی با حوزه‌ی امكانات گسترده هستند. پیكربندی (SETUP) این نرم‌افزارها با توجه به شرایط خاص هر شركت یا سازمان، متفاوت است و اجرای نخستین آنها، نیاز به مهارت، تخصص، تجربه و تسلط ویژه‌ای دارد كه در نوع خود برجسته و كمیاب است.

تیم‌های ما، تجربه و تخصصی را كه طی پیاده‌سازی این سیستم‌ها در صدها سازمان و موسسه اقتصادی كسب كرده‌اند، در قالب خدمات همكاری در استقرار و با هدف پیاده‌سازی و بهره‌برداری سریع از نرم‌افزارها، در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. به سخنی دیگر، از آن جایی كه كیفیت استقرار سیستم‌ها در سازمان مشتری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آماده‌سازی بسترهای مناسب و فضای سازمان برای پیاده‌سازی سیستم‌ها و چگونگی بهره‌گیری از آنها، مهم‌ترین ركن خدمات همكاری در استقرار  را تشكیل می‌دهد.

اهداف همکاری در استقرار

هدف همكاری در استقرار، جلوگیری از اشتباهات چشم‌گیر در پیكربندی اولیه‌ی نرم‌افزارها توسط كاربران و عملیاتی‌ ساختن هر چه سریع‌تر آنها در سازمان مشتریان است. بدیهی است راه‌اندازی سیستم‌ها برای كاربرانی كه نخستین بار از سیستم‌ها استفاده می‌كنند، بدون بهره‌گیری از چنین خدماتی به معنی درگیرشدن با فرایندی طولانی و سرشار از آزمون و خطا خواهد بود كه حتا در صورت موفقیت نیز، نیازمند صرف زمان و هزینه‌های هنگفت است.

در حقیقت، هدف همكاری در استقرار كاهش زمان و به دنبال آن هزینه‌های جانبی پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم‌ها است. بر این اساس، همكاری در استقرار تضمین كننده‌ی انجام موفقیت‌آمیز اهداف مورد نظر مشتریان طی مدت زمان تعیین شده در قرارداد است.

دستاوردهای همكاری در استقرار

خدمات همكاران‌سیستم در حوزه همكاری در استقرار، در صورت نبود شرایط محدودكننده در سازمان مشتری، به استفاده‌ی موثر از نرم‌افزارها منجر می‌شود. این مسئله، در حوزه هر نرم‌افزار معنای خاص خود را دارد. به عنوان مثال، نتیجه این همكاری، در سیستم حقوق و دستمزد، پرداخت حقوق واقعی كاركنان، در سیستم حسابداری، تهیه تراز آزمایشی برای ماه‌های تعیین شده، در سیستم انبار، ارسال سند مالی عملیات موردنظر به سیستم حسابداری پس از ورود اطلاعات تعدادی و ریالی، در سیستم فروش، صدور فاكتور فروش، در سیستم خزانه‌داری، انجام عملیات دریافت و پرداخت جاری شركت با استفاده از سیستم جدید است.

به سخنی دیگر، نتیجه همكاری در استقرار، دست‌یابی به دستاوردهای ملموسی است كه از دیدگاه مشتریان بیان‌گر شروع بهره‌برداری از سیستم‌ها در حوزه‌های عملیاتی هر یك از آنها است.

تفاوت همكاری در استقرار و آموزش

هدف از آموزش، آشنایی كاربران با امكانات و ظرفیت‌های سیستم و شیوه‌ی كار كردن با بخش‌های مختلف آن است. در فرایند آموزش، شرایط خاص هر مشتری در نظر گرفته نمی‌شود. در حقیقت، هدف از آموزش، آشنایی كاربران با امكانات و توان‌مندی‌های عمومی نرم‌افزارها است.

در فرایند همكاری در استقرار، علاوه بر آموزش امكانات و توان‌مندی‌های سیستم و نحوه كار با بخش‌های مختلف آن، این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد كه با توجه به شرایط خاص هر مشتری چگونه باید به بهترین شیوه از امكانات سیستم بهره برده شود. به سخنی دیگر، مهم‌ترین بحث در فرایند همكاری در استقرار آن است كه چگونه می‌توان سیستم‌ها را در سازمان و موسسه هر مشتری خاص پیاده‌سازی و عملیاتی ساخت. به عنوان مثال، در آموزش سیستم حقوق و دستمزد مسئله مورد توجه آن است كه این سیستم چگونه كار می‌كند، اما در فرایند همكاری در استقرار این سیستم، بر این نكته تاكید می‌شود كه چگونه می‌توان با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد، در یك زمان معین، حقوق كاركنان یك مشتری خاص را پرداخت كرد.

تفاوت همكاری در استقرار و پشتیبانی

هدف عملیات پشتیبانی (یا نگه‌داری)، حفظ شرایط عملیاتی نرم‌افزارهایی است كه پیاده‌سازی شده‌اند. ارایه‌ی خدماتی همچون نصب گونه‌ی جدید نرم‌افزارها، خدمات آموزشی به كاركنان جدید مشتری یا آموزش امكانات جدید سیستم‌ها و بازیابی اطلاعات مشتری در مواقع بحرانی، عمده‌ترین وظایف كارشناسان پشتیبانی سیستم‌ها را تشكیل می‌دهد. بر این اساس، هدف از پشتیبانی (نگه‌داری)، استقرار و عملیاتی ساختن نرم‌‌افزارها در سازمان مشتریان نیست، بلكه پشتیبانی در پی حفظ شرایط عملیاتی نرم‌افزارها پس از استقرار و پیاده‌سازی آنها طی فرایند بهره‌گیری و استفاده از آنها صورت می‌پذیرد.

با توجه به نكات یاد شده، عملیات پشتیبانی (نگه‌داری) هیچ‌گاه پایان نمی‌یابد و تا هنگامی كه مشتری از سیستم‌های خریداری شده استفاده می‌كند و به درخواست او ادامه پیدا می‌كند، اما همكاری در استقرار فرایندی است كه تنها طی مدت قرارداد فروش جریان داشته و با استقرار سیستم‌ها در سازمان مشتری و آغاز بهره برداری از آنها به پایان می‌رسد.

نفرات تیم تشکیل دهنده شرکت ما

Kevin Kupper
Kevin Kupper Managing Director
Alex Hales
Alex Hales Managing Director
Martin Jiwa Managing Director