راهکاران هوشمند همکاران آرکا

لزوم مهندسی مجدد فرایندها

مهندسی و باز طراحی فرآیند های داخلی به منظور افزایش بهره وری قابل مشاهده در نمودار روی عکس

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 6 دقیقه بسیاری از کسب و کارها سعی می‌کنند فرایندهای تحلیلی، شناخت یا در صورت نیاز مهندسی مجدد فرآیند را از فرآیند پیاده‌سازی ERP خود حذف کنند. اگرچه ارزیابی فرآیندهای کسب و کار شما و شناسایی عارضه‌ها مرحله مهمی از فرآیند انتخاب ERP است، بسیاری از شرکت‌ها سعی می‌کنند پیاده‌سازی […]