راهکاران هوشمند همکاران آرکا

نقش هوش مصنوعی در ارزش آفرینی برای کسب وکارها

سمینار «نقش هوش مصنوعی در ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکارها» به راهبری حسین نیلی، مدیر محصول AI همکاران سیستم، تشکیل شد. حسین نیلی در این سمینار به تاثیرات هوش مصنوعی در روند کسب‌وکارهای امروزی پرداخت و گفت: « هوش مصنوعی از گرایشی دانشگاهی به پدیده‌ای فرا‌گیر و تاثیرگذار تبدیل شده است. امروز بسیاری از ما نمود هوش […]