راهکاران هوشمند همکاران آرکا

مدل بکارگیری نرم افزار

زمانی که یک سازمان تصمیم می‌گیرد برای یکپارچه کردن فعالیت‌های کسب‌وکار خود از یک نرم‌ افزار ERP استفاده کند، دو مدل به‌کارگیری پیش‌رو دارد که یکی از آنها استفاده از سیستم‌های ابری و دیگری به‌شکل سنتی یا on-premises است که مدل on-premises را می‌توان به دو شکل نرم افزار تحت وب یا محلی به کار گرفت. در […]